Etkinlikler & Duyurular

TRAFİK MELEKLERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 25.000 TRAFİK MELEĞİ EĞİTİMİ VERDİK. BİZE DESTEK VEREN BÜTÜN KURUM VE KURULUŞLARA TEŞEKKÜR EDERİZ.

» http://sosyalgirisim.org//member/profile/announcementDetail.aspx?type=P&aid=356

Roma Deklarasyonu Yayınlandı

Sosyal ekonominin gelişmesi ve desteklenmesi için çalışmaların sürdüğü Avrupa'da, savunuculuk çalışmalarına yön verecek bir yol haritası ortaya çıkaran Roma Deklarasyon yayınlandı!

» http://sosyalgirisim.org//member/profile/announcementDetail.aspx?type=A&aid=355

TRAFİK MELEKLERİ

26BİN TRAFİK MELEĞİ=260BİN HAYAT

» http://sosyalgirisim.org//member/profile/announcementDetail.aspx?type=P&aid=353

TRAFİK MELEKLERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA, HEDEF 26BİN TRAFİK MELEĞİ EĞİTİMİ VERMEK.

» http://sosyalgirisim.org//member/profile/announcementDetail.aspx?type=P&aid=352

Eğitim: Eğitim: TRAFİK MELEKLERİ

2014-2015 eğitim öğretim yılında hedef:26bin trafik meleği. 26bin trafik meleği=260bin hayat

» http://sosyalgirisim.org//member/profile/announcementDetail.aspx?type=A&aid=351

Haberler

Sosyal Girişimcilik - Optimist Dergisi

TÜSEV Sosyal Yatırım Programı Direktörü Sevda Kılıçalp tarafından Optimist Dergisi için kaleme alınan makalede, Bilgi Genç Sosyal Girişimciler Ödülleri'yle beraber gençlerin sosyal girişimciliğe gösterdiği ilgi analiz ediliyor. Roma Deklarasyonu Yayınlandı!

Sosyal ekonominin gelişmesi ve desteklenmesi için çalışmaların sürdüğü Avrupa'da, savunuculuk çalışmalarına yön verecek bir yol haritası ortaya çıkaran Roma Deklarasyon yayınlandı!

26 Haziran Sosyal Girişimcilik Konferansı Notları Yayınlandı

TACSO-Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Programı'nın Türkie Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğiyle düzenlediği "Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sosyal Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı" Türkiye'den 50'ye yakın sivil toplum kurumu ve sosyal girişimci ile 10 AB ve IPA ülkesi temsilcilerinin katılımıyla, 26 Haziran 2014'te SALT Galata'da gerçekleştirildi.


Konferans oturumlarını ve ana bulgularını açıklayan rapora buradan ulaşabilirsiniz: http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/26_Haziran_SG_Konferans_Notlari.pdfBelgrad Deklarasyonu Yayınlandı!

Bölgesel düzeyde ilk defa 14 Mart'ta Belgrad'da düzenlenen Sosyal İnovasyon Forumu, Batı Balkanlar ve Türkiye'de sosyal girişimciliğin gelişmesi konusunda tartışmalara ev sahipliği yaptı. Coalition for the Development of Social Entrepreneurship of Serbia, Social Inclusion and Poverty Reduction Unit Team, British Council, Business Leaders Forum ve AIESED ortaklığıyla düzenlenen, TÜSEV'in de panelist olarak katıldığı Konferans'ta bölgede sosyal girişimciliğin desteklenmesi yönünde yapılacak savunuculuk çalışmalarında kullanılmak üzere Belgrad Deklarasyonu ilan edildi. Deklarasyonun Türkçe versiyonuna aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilir, imzalamak isterseniz http://belgradedeclaration.net/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu Toplantısı Düzenlendi!

TÜSEV, 27 Haziran 2013 tarihinde Sosyal Girişimcilik ÇalışmaGrubu Toplantısını düzenledi. Sosyal girişimcilik alanındaki yasaldüzenlemelerin tartışıldığı toplantının notlarını aşağıda bulabilirsiniz.Önümüzdeki aylarda bir araya gelmeye devam edecek olan çalışma grubu alanınihtiyaçlarını belirleyip, somut çözüm önerileri üretmeyi hedeflemektedir.


27 Haziran Sosyal Girişimcilik Toplantısı Notları.pdf

Sosyal Etki Analizi Semineri Gerçekleştirildi

TÜSEV, 19 Mart 2013 tarihinde “Sosyal Girişimler ve Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki Analizi” başlıklı seminere ev sahipliği yaptı. İngiltere’de bulunan Sosyal Denetim Ağı’nın (Social Audit Network) Kurucu Direktörü ve sosyal girişimci Helen Vines’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda sosyal etki analizinin sosyal girişimler ve STK’lar için önemi ve kullanılan farklı yöntemler tartışıldı. Seminerin notlarına ve Helen Vines'ın sunumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

19 Mart Sosyal Etki Analizi Semineri Notları.pdf

Sosyal Etki Analizi, 1.Bölüm -Helen Vines Sunumu.pdf

Sosyal Etki Analizi, 2.Bölüm -Helen Vines Sunumu.pdf

"Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve Sürdürülebilirlik" Semineri

Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında 26 Şubat 2013 Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında "Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve Sürdürülebilirlik" konusu üzerine bir seminer düzenlenmiştir. TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Avrupa Sivil Toplum Liderleri Ağı Euclid'in Direktörü Filippo Addarii konuşmacı olarak katılmıştır. Seminerin Türkçe ve İngilizce notları yayınlanmıştır.

26 Şubat 2013 Sosyal Girişimcilik Semineri Notları.pdf

February 26 Social Entrepreneurship Seminar Notes.pdf

Sosyal Girişim Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜSEV, British Council desteği ve işbirliği ile hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında Türkiye'de sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getirdi. Sosyal girişimciliğin desteklenmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla 16 Ocak 2013'te gerçekleştirilen toplantıda, sosyal girişimciliği tanıtmak ve desteklemek için yapılan faaliyetler ve devam eden ihtiyaçların yanı sıra ortak çalışmalar için önerilerde bulunuldu.

16 Ocak Sosyal Girişimcilik Toplantısı Notları.pdf

Social Entrepreneurship Meeting January 16.pdf

TÜSEV Sosyal Girişim Politika Belgelerini Yayınlandı

TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü “Sosyal Girişimcilik Projesi” kapsamında hazırlanan ve Türkiye’de sosyal girişimleri ilgiliendiren yasal ve mali altyapı, kamu ve özel sektör ilişkileri ve destekleri ile ilgili mevcut durum analizleri ve TÜSEV’in önerilerini içeren politika belgeleri yayınladı. Ocak 2012’de kamu kuruluşları ve özel sektöre yönelik toplantılarda tartışmaya açılan politika belgeleri, toplantılarda alınan geri bildirimlerle son haline getirildi. Yasal ve Mali Altyapının Güçlendirilmesi, Kamu Mali Desteği ve Özel Sektör Mali Desteği, politika belgelerine başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı, 29 Şubat - 1 Mart 2012, İstanbul

Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı 29 Şubat -1 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. TÜSEV, British Council ve TACSO projesinin ortaklığında düzenlenen konferans; Türkiye Vodafone Vakfı’nın stratejik ortaklığı ve Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. British Council tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik Projesinin bir parçası olarak tasarlanan konferansta Batı Balkanlar, Birleşik Krallık, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan’dan 150 deneyimli sosyal girişimci ve sosyal girişimciliği destekleyen/teşvik eden kişiler biraraya gelerek sosyal girişimciliği ilk kez bölgesel düzeyde tartıştılar. 

TÜSEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder yaptığı açılış konuşmasında, “TÜSEV’in son iki sene içinde Türkiye’de sosyal girişimlerin gelişmesi için büyük çaba sarf ettiğini” belirterek konferansın sosyal girişimcilik alanında çalışan kişilerin bilgi ve deneyim paylaşımı ve 20’den fazla ülkeden katılan sosyal girişimcilerle ağ kurmaları için eşsiz bir fırsat sunarak TÜSEV’in bu alandaki çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Konferans katılımcıları ve davetliler için Rezan Has Müzesinde (Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü) bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konferansı düzenleyen kuruluşlar adına Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel bir konuşma yapmıştır. Konuşmaların ardından Düşler Akademisi “Social Inclusion Band” grubu bir konser vermiştir. 

Konferansın fotoğraf albümü, sosyal medya ve medya yanısımaları ve İngilizce yayınlanan raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu

Sosyal Girişimcilik Projesi’nin çıktılarından biri de Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu olmuştur. Rapor, proje kapsamında yürütülen literatür taraması, ilgili paydaşlar arasında (kamu ve özel sektör, sivil toplum, akademi ve uluslararası uzmanlar) yapılan çeşitli toplantılar, SWOT analizi ile TÜSEV’in güncel araştırma verilerini temel almakta, Türkiye’de sosyal girişim modelinde çalışan kuruluşların ihtiyaç analizini, ortamının sosyal girişimler açısından değerlendirilmesini ve kısa ve uzun vadede modelin gelişmesi için önerileri kapsamaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • youtube