Kooperatifler

Nedir?

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllerdir.   

Avantaj

• Küçük üreticilerin güçlerini birleştirmelerine olanak verir.

Dezavantaj

• Mevzuatta kooperatifler arası bir ayrıştırma yapılmamıştır ve sosyal kooperatif diye özel bir tanım bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm kooperatifler aynı esaslara tabidir ve bir istisnaya sahip değildirler.
• Kuruluş aşamasında yüksek sermaye payı gerekmektedir.
• Bireysel eylem odaklı yapılara uygun değildir.
• Vergi istisnaları bulunmamaktadır.

Tecrübeler
Kadın Kooperatifleri Hareketi http://www.kadinkooperatifleri.org

Kaynaklar
Kooperatifler Kanunu http://www.khgm.gov.tr/mevzuat/Kanun/kooparatiflerkanunu.htm

  • Facebook
  • Twitter
  • youtube