Sosyal Girişim Toplantıları

TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi’nin ikinci aşaması kapsamında sosyal girişim ve sosyal değişim konusunda çalışan çeşitli kuruluş ve kişileri bir araya getirmeyi, paydaşlar arasında düzenli bilgi alışverişini sağlamayı ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlayan sosyal girişim toplantıları yapılmaktadır.

27 Haziran 2013, Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu Toplantısı: TÜSEV, 27 Haziran 2013 tarihinde Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu Toplantısı'nı düzenledi. Sosyal girişimcilik alanındaki yasal düzenlemelerin tartışıldığı toplantının notlarını aşağıda bulabilirsiniz. Önümüzdeki aylarda bir araya gelmeye devam edecek olan çalışma grubu alanın ihtiyaçlarını belirleyip, somut çözüm önerileri üretmeyi hedeflemektedir.


26 Şubat 2013, "Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve Sürdürülebilirlik" Semineri: Proje kapsamında 26 Şubat 2013 Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında "Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve Sürdürülebilirlik" konusu üzerine bir seminer düzenlenmiştir. TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Avrupa Sivil Toplum Liderleri Ağı Ecudlid'in Direktörü Filippo Addarii konuşmacı olarak katılmıştır. Seminerin Türkçe ve İngilizce notları yayınlandı.

26 Şubat 2013 Sosyal Girişimcilik Semineri Notları.pdf

February 26 Social Entrepreneurship Seminar Notes.pdf

16 Ocak 2013, Sosyal Girişimcilik Toplantısı:
 Sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumların bir araya gelip, devam eden çalışmalarını ve gelecek planlarını paylaşması amacıyla 16 Ocak 2013’te Sosyal Girişimcilik Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sosyal girişimcilik alanında devam eden ve başlaması planlanan çalışmalara yönelik bir tablo çizildi, ayrıca alanda görülen ihtiyaçlara ve önerilere yer verildi. Toplantının Türkçe ve İngilizce notları yayınlandı.

16 Ocak 2013 Sosyal Girişimcilik Toplantısı Notları.pdf

Social Entrepreneurship Meeting January 16, 2013.pdf

26 Ekim 2011, Özel Sektör-Sosyal Girişim İlişkileri: Kardan sosyal faydaya uzanan yelpazede şirketlerin sosyal girişimlere yaklaşımını anlamak ve özel sektör-sosyal girişim ilişkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Mikado Danışmanlık Genel Müdürü Serra Titiz ve Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop konuşmacı olarak katıldı. 

26 Ekim 2011 Sosyal Girişim Toplantısı Notları 

22 Haziran 2011, Sosyal Girişimcilik-İnternet Girişimciliği İlişkisi: Alış Bağış websitesi kurucusu Arzum Meleksoy ve Ekle Destekle sosyal girişiminin yaratıcıları Ali Kobanbay ve İlkay Gültaş toplantıya konuşmacı olarak katıldılar.

22 Haziran 2011 Sosyal Girişim Toplantısı Notları

22 Nisan 2011, Sosyal Yenilikçilik (İnovasyon): Sosyal yenilikçilik konulu ilk toplantı 22 Nisan Cuma günü Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleşti. Toplantıya Bulgaristan Junior Achivement – Young Enterprise (JA-YE) CEO’su Milena Stoycheva ve Avrupa Politika Danışmanları Bürosunda Danışman olarak görev yapan ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği’nde Sosyal Yenilikçilik” başlıklı raporunun yazarlarından Matteo Bonifacio konuşmacı olarak katıldı. 

22 Nisan 2011 Sosyal Girişim Toplantısı Notları 

  • Facebook
  • Twitter
  • youtube