Şirket

Nedir?

Mevzuatımızda açık olarak bir şirket tanımı olmamakla birlikte; genel olarak iki veya daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını, müşterek bir gayeye erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmeleri şirket olarak tanımlanmaktadır.

Avantaj

• Bireysel faaliyetlere imkan sağlamaktadır.
• Faaliyet alanları daha geniş ve esnektir.

Dezavantaj

• Hiçbir vergi istisnası bulunmamaktadır.
• Kar amacı gütmeyen şirket statüsü bulunmadığı için vergi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Hibe ve bağışlardan yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

Tecrübeler

Gençtur http://www.genctur.com/
Mikado Danışmanlık http://www.mikadoconsulting.com
Çöp Madam http://www.copmadam.com/

Kaynaklar

Türk Ticaret Kanunu
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html

Borçlar Kanunu
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/407.html

 

  • Facebook
  • Twitter
  • youtube