Proje Ortakları

British Council
British Council, İngiltere’nin, başka ülkelerle daha güçlü kültürel ilişkiler kurmaya yönelik faaliyet gösteren temel kurumudur. Amacı, İngiltere ve diğer ülkelerden kişi ve kurumlar arasında birlikte çalışma ve güven ortamı oluşturarak, karşılıklı fayda sağlayan, sürdürülebilir ilişkiler geliştirmektir.

www.britishcouncil.org.tr
  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

TÜSEV 1993 yılında Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuştur. Amacı, vakıfların ve derneklerin oluşturduğu ‘üçüncü sektörün’ ortak sorunlarına çözüm bulmak için mali, yasal ve işlevsel altyapısını güçlendirmek, sosyal yatırım, araştırma ve uluslararası ilişkiler yoluyla sivil toplumun geliştirilmesini sağlamak olarak özetlenebilir. TÜSEV’in 100’den fazla vakıf ve dernekten oluşan mütevellisi bulunmaktadır. 

www.tusev.org.tr  
  • Facebook
  • Twitter
  • youtube