Sıkça Sorulan Sorular

1. Sosyal girişimlerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yapan bir şirketten farkı nedir?
2.
Sosyal girişimci ve sosyal girişim arasındaki fark nedir?
3.
Türkiye’de bir sosyal girişim kurmak istiyorum, ne yapmalıyım?
4.
Her sivil toplum kuruluşu (STK) bir sosyal girişim midir?
5.
Kar amacı gütmeyen şirket olur mu?
6.
Siteye içerik eklemek istiyorum ama teknik sorunlarla karşılaşıyorum. Ne yapmalıyım?

1. Sosyal girişimlerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yapan bir şirketten farkı nedir? 

Sosyal girişimler, tek bir kuruluşun çatısı altında iki farklı hedefe ulaşmayı amaçlar: Toplumsal fayda sağlamak ve kar elde etmek. Yüzeysel olarak bakıldığında çoğu sosyal girişim geleneksel bir STK veya şirket olarak algılanabilir. Ancak daha yakından incelendiklerinde bu kuruluşların temel özelliğinin misyonlarını merkeze koyarken, ticari faaliyetlerini misyonlarını gerçekleştirmek için araç olarak kullanmalarıdır. Sosyal girişimler etik veya sosyal sorumlu şirketlerden tam da bu noktada ayrılmaktadır. Şirketlerin aksine sosyal girişimlerde başarı ölçütü elde edilen kar değil, toplum üzerinde yaratılan olumlu etkidir. Sosyal girişimleri bu şirketlerden ayıran bir diğer nokta, öncelikli olarak hissedarlarına değil, hizmet verdikleri topluluklara hesap vermek durumunda olmalarıdır.

2. Sosyal girişimci ve sosyal girişim arasındaki fark nedir?

Sosyal girişimlerin çoğu sosyal girişimciler tarafından başlatılıp sürdürülmektedir. Ancak her sosyal girişimci bireyin bir sosyal girişimi (kar amacı gütmeyen bir kurumsal yapı) olmak zorunda değildir ve sosyal girişim kuran her bireyi sosyal girişimci olarak adlandırmak yanlıştır. Sosyal girişim kurmuş, bunu başarıyla yürütmüş sosyal girişimciler olduğu gibi, sosyal girişimi olmadan da önemli sosyal ve ekonomik etkiler yaratabilmiş girişimci örnekleri bulunmaktadır. Ayrıca sosyal girişimcilik ticari girişimciliğin aksine kopyalanabilir olması niteliğiyle sosyal girişimci olmayan kişiler tarafından da model olarak alınıp sosyal girişim olarak uygulanabilmektedir.

3. Türkiye’de bir sosyal girişim kurmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Türkiye’de sosyal girişimler dernek, vakıf, kooperatif ve karını dağıtmayan şirket gibi farklı tüzel kişilikler altında kurulup işlemektedir. Her yapı beraberinde bazı avantaj ve dezavantajları getirmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye Portal’ın Nasıl Kurulur bölümünden ulaşabilirsiniz.

4. Her sivil toplum kuruluşu (STK) bir sosyal girişim midir?

Hayır. İkisi de sosyal amaçlarla faaliyet göstermelerine rağmen STK’lar ticari faaliyette bulunmaz. Detaylı bilgi için Vakıf ve Dernekler linkini ziyaret edebilirsiniz. 

5. Kar amacı gütmeyen şirket olur mu?

Tüm şirketler varlıklarını devam ettirmek için kar etmek zorundadırlar, kar amacı gütmeyen şirketler de kar etmeyi amaçlarlar, ancak kar geleneksel şirketlerde olduğu gibi ortaklar arasında paylaşılmaz.

6. Siteye içerik eklemek istiyorum ama teknik sorunlarla karşılaşıyorum. Ne yapmalıyım?

Teknik bir sorunla karşılaşmanız durumunda info@tusev.org.tr adresinden veya 0212 243 83 07 no.lu telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
  • Facebook
  • Twitter
  • youtube