Destekleyen Kurumlar

Aşağıda  sosyal girişimcilere destek sağlayan melek yatırımcılar, uluslararası vakıflar, kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlara yer verilmiştir.  Bu sayfada yer alması gerektiğini düşündüğünüz başka kuruluşlar varsa lütfen info@tusev.org.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.

Melek Yatırımcılar

Melek yatırımcı, başlangıç aşamasında olan riskli girişimlere veya gelecek vaat eden fikirlere yatırım yaparak danışmanlık, çevre edindirme gibi destekler sağlayan ve bu girişimlerin büyümelerine ve fikirlerin gerçekleşmelerine önayak olan kişidir. Bu yatırımcılar yüksek getiri sağlayacağına inandıkları girişimlere yönelirler, aktif olarak kurulan şirketlerin yönetiminde yer almak isterler. Ülkemizde melek yatırımcılar ticari girişimcilere destek vermektedirler, ancak sosyal girişimcilerin de bu olanaktan faydalanması mümkündür.

E-tohum
- İnternet sitesi: www.etohum.com
- Desteklediği sektörler: İnternet sektörü
- Koşullar: İnternet konusunda yeni iş fikri olan henüz şirketini kurmamış, iş fikrini gerçekleştirmek için şirketini kurmak üzere olan, internet şirketini / yeni girişimi kurmuş, sermaye, yönetim, pazarlama ve diğer desteğe ihtiyacı olan herkes etohum’a başvuru yapabilir. Fikirden çok, başvurularda girişimci özellikleri ve proje yapabilme yetenekleri aranmaktadır. Kişisel veya ekip olarak başvuruların içinden görüşmeler ve diğer iletişim yöntemleriyle seçilen 15 girişimci ekip İnternet Girişim Kampı’na dahil olurlar. Kampta iş yönetimi, yaratıcılık, e-ticaret gibi farklı alanlarda seminerlere katılırlar. Daha sonra girişimciler iş planlarını hazırlar ve bu sırada koçluk desteği alırlar. Sermayedar ile bu süre içinde bir araya gelecek girişimciler yatırımcılara, şirketlere, profesyonellere ve etohum yönetimine sunumlarını yaparlar. Böylece yatırımcılar istedikleri projelere destek olabilir, yatırım yapabilirler.

Galata Business Angels (GBA)
- İnternet sitesi: www.galatabusinessangels.com/
- Desteklediği sektörler: GBA üyelerinin farklı alanlarda yüksek teknoloji konusunda tecrübeleri bulunmaktadır ve dolayısıyla da mobil, internet, yazılım, telekom, ve diğer bazı alanlara yatırım yapmışlardır.
- Koşullar: GBA üyeleri İstanbul’da yerleşik şirketlere yatırım yapmaktadır. İş planları Angelsoft aracılığıyla internet sitesinde bulunan linkten sunulur. Komite, planı inceler ve aralarından bir kaçını yılda 4 kez yapılan GBA Girişimcilik Akademisine davet eder.

Bireysel ve Toplumsal Yaratıcılık Merkezi (BYTM)
- İnternet sitesi: www.btym.org/
- Desteklediği sektörler: Sınırlama bulunmamaktadır. Şirketler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının yaratıcı çözümlerinde ve projelerinde destek sağlanmaktadır.


LABX
- İnternet sitesi: http://www.lab-x.org/melek-yatirimci.php?lng=tr
- Desteklediği sektörler: Sınırlama bulunmamaktadır.
- Koşullar: Uygulama kolaylığı, özgünlük, pazar potansiyeli, finansal getiri, yönetim takımı, sermaye ihtiyacı gibi kriterlerden geçen başvurular değerlendirilir. Labx danışma kurulu tarafından seçilen adaylarla iletişime geçilir ve iş fikirleri dinlenir. Görüşmeler sonucunda olumlu bulunan fikirlerle ilgili Labx takımının belirlediği ilgili sektördeki melek yatırımcılar ile temasa geçilir.

Türkiye İş Melekleri Ağı (TİMA)
- İnternet sitesi: http://www.tima.biz/
- Desteklediği sektörler: Sınırlama bulunmamaktadır.
- Koşullar: Katılım ve yatırım yapabilmek için bir hukuki zemine sahip olunması koşulu aranır (firma kaydı veya patent başvurusu). Uzun vadeli bir vizyon, yatırımcının yatırımını gerçekleştirebileceği çıkış stratejisi, güçlü ve hızlı büyüme olasılığı ve yaşam stili yaratmak gibi hususlara dikkat edilir. Üyelik karşılığında girişimcilere çeşitli hizmetler sağlamaktadırlar.

Uluslararası Vakıf ve Ağlar

Ashoka 
Dünyanın önde gelen sosyal girişimcilerini birleştiren Ashoka ağı, dünyanın 70 ülkesinde sosyal girişimcileri maddi manevi desteklemekte, potansiyel sosyal girişimcileri ortaya çıkartmakta ve sosyal girişimciler arasında sinerji yaratılmasını sağlamaktadır.
www.ashoka.org


Skoll Vakfı 
Skoll Vakfı sosyal girişimciliği başka kurumlara yatırım yaparak ve katalizör görevi görerek çeşitli yollarla desteklemektedir. Bunlar, Oxford ve Tufts Üniversiteleri’ndeki sosyal girişimcilik enstitüleri, sosyal girişimcilik ödülleri, en prestijli sosyal girişimcilik forumlarından Skoll Dünya Forumu ve internet üzerinden sosyal girişimcilik camiasını birleştiren www.socialedge.org olarak özetlenebilir.
www.skollfoundation.org
 


Omidyar Network
E-Bay kurucularından Pierre Omidyar’ın kurduğu Omidyar Vakfı yüksek etki ve potansiyel gösteren sosyal girişimlere yatırım yapan bir sosyal yatırım fonudur. Mülkiyet hakkı, mikro-kredi, şeffaf medya ve devlet ile sosyal girişimcilik alanlarında faaliyet göstermektedir.
www.omidyar.net


Echoing Green
ABD merkezli uluslararası bir STK olan Echoing Green, dünyanın önde gelen sorunlarında çalışan sosyal girişimcilere fon, ağ ve teknik destek imkanları sağlamaktadır.
http://www.echoinggreen.org


New Profit 
ABD merkezli New Profit, ABD’de yerleşik sosyal girişimler için mali ve stratejik kaynak sağlar.
www.newprofit.com


Draper Richards Vakfı
Draper Richards Vakfı ABD’nin sosyal sorunlarına odaklanan ve başarı potansiyeli gösteren genç sosyal girişimlere fon ve ağ kurma imkanları vermektedir.
www.draperrichards.org


Schwab Vakfı 
Schwab Vakfı, sosyal girişimcilere küresel düzeyde destek veren bir STK’dır. Yılın sosyal girişimcisi yarışması ile görünürlük artırılması, ağlar yoluyla sosyal girişimciler arasında iletişimin sağlanması, gelecek nesillerin sosyal girişimciliğe teşviki ve önde gelen akademik kurumlarda konunun ele alınmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Vakıf, sosyal girişimcilere doğrudan fon veya hibe vermemektedir.
www.schwabfound.org
 

Institute for Social Entrepreneurs 
Institute for Social Entrepreneurs (Sosyal Girişimcilik Enstitüsü) sosyal girişimlere seminerler, atölyeler ve koçluk hizmetleri sağlamaktadır. Pek çok kaynağa web sitesinden ulaşılabilmektedir.
www.socialent.org
 


Acumen Fonu 
Acumen Fonu, yoksullukla mücadelede yüksek etki potansiyeli olan sosyal girişimlere yatırım yapmaktadır. Şu anda Hindistan, Pakistan ve Güney ve Doğu Asya’da yatırımları bulunan Fon, faaliyetlerini yeni ülkelere de yaymaya hazırlanmaktadır.
www.acumenfund.org


i-Genius 
i-genious bir uluslararası sosyal girişimci ağıdır. Üyeleri arasında işbirliğini teşvik etmeyi ve üyelerinin şirketler, STK’lar, kamu ve medya ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
www.i-genius.org
 

Kamu Kuruluşları

Ülkemizde sosyal girişimlerin çeşitli tüzel kişilikler altında faaliyet göstermesi nedeniyle sadece sosyal girişimlere yönelik destek sağlayan bir kamu kuruluşu bulunmamaktadır. Ancak aşağıdaki kamu kuruluşları çeşitli programlarla özellikle şirket veya sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuş sosyal girişimlere destek sağlayabilmektedir. Bu sayfada yer almasını istediğiniz başka kuruluşlar varsa lütfen info@tusev.org.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bünyesindeki KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) vasfı taşıyan işletmelere çeşitli destekler sağlamaktadır. KOSGEB veritabanına kaydolan işletmeler KOBİ vasfını taşıdıklarına dair beyannameyi doldurmalarının ardından desteklere başvurabilmektedir. Halen Girişimcilik Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı gibi sekiz başlıkta destekler verilmektedir.
www.kosgeb.gov.tr

Kalkınma Ajansları
Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması amacıyla “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır. Kalkınma ajansları özel işletmelere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje ve faaliyetlerine mali destek sağlayabilmektedir.
www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/ajans.html

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında derneklerin çeşitli konularındaki projelerine destek sağlanacağı bildirilmiş, bu konular içinde sosyal girişimcilik projelerine de yer verilmiştir. Başvuru koşulları ve süreci ile ilgili ise kapsamlı bir açıklama yapılmamıştır. 

www.dernekler.gov.tr

Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
GAP illerinde halkın gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmeyi amaçlayan GAP İdaresi yürüttüğü çeşitli programlarla girişimlere çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu destekler başta kırsal kalkınma ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda yapılmaktadır.
www.gap.gov.tr

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç ve düşkün vatandaşlarımıza gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. Proje destek programları kapsamında hedef kitlesindeki dezavantajlı kesimlere yönelik çeşitli sosyal hizmet projelerine de destek verilebildiği belirtilmiştir. 
www.sydgm.gov.tr

Diğer

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Ağı (ABİGEM)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının ev sahipliğinde Avrupa Birliği fonları ile kurulmuştur. Profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak KOBİ’lerin rekabet seviyelerini ulusal ve uluslararası piyasalarda artırmalarına ve potansiyellerini geliştirilmelerine yardımcı olan ABİGEM’ler, KOBİ’lerin iş geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmayı amaçlamaktadır.
http://www.abigem.org

İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)
İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) küçük girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını arttıran Türkiye için yeni sayılabilecek bir istihdam yaratma ve iş kurma modelidir. “İşletme Kuluçkaları” veya “KOBİ Fidanlığı” olarak adlandırabileceğimiz İŞGEM’ler, bünyelerinde barındırdıkları yeni işletmelere, yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak adeta onları beslemekte, ve en zayıf oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamaktadır.

Samsun: www.sabekisgem.com.tr

Adana: www.adanaisgem.com.tr
Kütahya: www.kutahyakisgem.org.tr
Tarsus: www.tarsusisgem.org
Van: www.vanisgem.com.tr 
Ankara: http://www.ostim.org.tr

Girişim Fabrikası

Girişim Fabrikası, fikir ve teknolojilerin ticarileşmesini hızlandırmak için Özyeğin Üniversitesi ve Turkcell ortaklığında kurulmuş bir destek yapısıdır. Girişimcinin fikrini gerçekleştirmesi için gereken tüm desteklerin sağlandığı bir hizmetler bütünüdür. Bu yapının temel amacı teknolojilerin ticarileşme sürecinde yer alan ve ölüm vadisi olarak adlandırılan ürün prototipinden, seri satışa geçiş arasındaki süreçte başlangıç şirketlerinin ayakta kalmasını sağlamaktır.

Bir iş fikri olan yeni girişimciler öncellikle www.girisimfabrikasi.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak Girişim Fabrikası’na başvurularını yaparlar. Başarılı bulunan girişimciler ile irtibata geçilerek iş fikrinin sunumunun hazırlanması istenir. Bu yüz yüze görüşmeler esnasında fikrin gerçekçiliği, uygulanabilirliği ve ekibin girişimciliğe yatkınlığı irdelendir. Uygun bulunan projelerin sahiplerine iş plan eğitimi ve koçluk hizmeti verilir ve onlardan bir iş planı hazırlamaları beklenir. Girişimciler bu süreçte okulun geniş olanaklara sahip kütüphanesinden yararlanma ve ilgili akademisyenlere danışma hakkına sahiptir. Daha sonra en son aşamada girişimcilere hazırlanan iş planını, Fabrika Yürütme Kuruluna sunma fırsatı verilir. Bu sunumda projenin nasıl hayata geçirileceği sorgulanarak genel uygunluğu değerlendirilir. Bu son aşamayı başarıyla geçenler Girişim Fabrikası’na kabul edilir.

Girişimciler yoğun bir 12 ay içinde yatırımcı desteği de alarak ‘mezun’ olur. Girişim Farikasından ‘mezun’ olduktan sonra yani fikrin ticari ürün haline geldikten sonra da girişimciler ekosistemimizde kalarak koçluk desteklerinden yararlanabilir.
www.girisimfabrikasi.com

UNDP Türkiye
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, yoksulluğun azaltılması ana programı altında tarım, yenilenebilir enerji, turizm gibi alanlarda faaliyetlere teknik destek sağlamaktadır. Ayrıca kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi yönünde projeler yürütülmektedir.
www.undp.org.tr

  • Facebook
  • Twitter
  • youtube