Üniversiteler

Üniversiteler sosyal sorumlu gençler yetiştirmek, gençlere gönüllülük ve katılım bilinci oluşturmak yolundaki çabalarını sosyal girişimci gençleri teşvik etme yönünde genişletme eğilimindedirler. 

Bu çerçevede üniversitelerde sosyal girişimcilikle ilgili çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Tespit edilen bazı girişimlere aşağıda yer verilmiştir. Eğer üniversitelerde bu alanda yürütülen ve bu sayfada yer alması gerektiğini düşündüğünüz başka faaliyetler varsa lütfen info@tusev.org.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.


Kadir Has Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Akademisi
Kadir Has Üniversitesi, British Council ve Gençlik Servisi Merkezi iş birliği ile kurulan ‘Sosyal Girişimcilik Akademisi eğitimler, seminerler, konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları gibi etkinlikler gerçekleştirerek, Türkiye’de Sosyal Girişimcilik konusunda mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflemektedir. Düzenlenen sertifika programlarında sosyal girişimler nedir, nasıl kurulur, nasıl geliştirilir, yeni iş alanları yaratma ve müşteriler kazanma, proje ve kontrat yönetimi ve sosyal etki analizi gibi konularda eğitim verilmektedir. 
Programa sosyal yenilikçilik konusu ile ilgili veya bu konuda kendini geliştirmeye istekli adaylar kabul edilmektedir.

İletişim Bilgileri: 
Tel:  0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15
E-posta: khas-yasam@khas.edu.tr  
Web sitesi:
http://www.khas.edu.tr/egitim/rektorluge-bagli-birimler/yasam-boyu-egitim-merkezi/sosyal-girisimcilik-akademisi.html


Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi
Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan Girişimcilik Merkezi şirketlere yenilikçi fikirler, yeni bilgi teknolojileri ve yeni yönetim kavramlarını uygulama konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık, araştırma, değerlendirme, mentorluk gibi faaliyetler yürütülmektedir. Merkez ticari girişimciliğe odaklanmıştır, ancak programında sosyal girişimcilik seminerlerine de yer vermektedir. 

İletişim Bilgileri:
Özden Anık, Girişimcilik Merkezi Yöneticisi
Tel: 0216 559 23 49
E-posta: girisimcilik@ozyegin.edu.tr  
Web sitesi: http://www.ozyegin.edu.tr/TOPLUMSAL-PROGRAMLAR/Center-For-Entrepreneurship
 

Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi (SOGLA)
SOGLA, bağımsız bir girişim olmakla birlikte üniversite öğrencilerine yönelik kapasite geliştirme programları uygulamaktadır. Amacı sosyal girişimcilik, profesyonel koçluk, liderlik ve kişisel gelişim uygulamalı eğitim modülleriyle gençlerin sorunlara yenilikçi çözümler getirerek toplumsal dönüşümü sağlamalarına destek olmaktır. SOGLA, eğitimler ve etkinlikler yoluyla sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmakta ve koçluk programları uygulamaktadır. 

İletişim Bilgileri: 
E-mail: info@sogla.org   
Web sitesi: www.sogla.org

 
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi, uluslararası YouthActionNet® programının bir iştirakidir. 2010 yılında başlatılan program, içinde bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek, desteklemek için oluşturulmuştur. Her yıl, 10 genç sosyal girişimci, rekabetçi bir başvuru sürecini takiben İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından seçilecektir.

Seçilen adaylara liderlik eğitimi, maddi destek, uluslararası "Küresel Genç Sosyal Girişimciler" programına katılma hakkı gibi ödüller verilmektedir.  

Programa mevcut bir projenin/organizasyonun kurucusu/kurucu ortağı olan ya da bir organizasyon adına proje lideri olan, Türkiye'de yaşayan 18 – 29 yaş arası tüm gençler başvurabilir.
 

İletişim Bilgileri: 
Tel: 0212 444 04 28
E-mail: gencgirisimci@bilgi.edu.tr  
Web sitesi: http://www.bilgiggo.org
  • Facebook
  • Twitter
  • youtube