Proje Hakkında

Proje Hakkında
British Council, 2009-2010’da sosyal girişimcilik alanında İngiltere ve Türkiye arasında ortaklıklar oluşturmak üzere bölgesel bir proje uygulamaya başlamıştır. Proje, sosyal bir misyonu bulunan STK’lara çevrelerinde fark yaratmalarını; girişim, yenilikçilik ve yaratıcılık yolu ile olumlu toplumsal değişime katkıda bulunmalarını sağlamak için bir platform sağlamayı amaçlamış ve Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan ve Hırvatistan’da uygulanmıştır.

Bu kapsamda TÜSEV, British Council desteği ve işbirliğiyle 2010 yılı boyunca ülkemizde sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi ve bu konuda ilgili paydaşlar nezdinde farkındalık yaratılması amacıyla “Sosyal Girişimcilik Projesi”ni yürütmüştür.  

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır: 


 • Odak Grup Toplantısı, 17 Mart 2010, İstanbul: Önde gelen sosyal girişimci ve sosyal girişimlerin katılımıyla sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin değerlendirildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda sosyal girişimlerle ilgili bir SWOT (güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi yapılmıştır.
 • Saha Gezisi, 24-26 Mart 2010, Londra: Birleşik Krallık’a sivil toplum ve kamu temsilcilerinden oluşan bir heyetle çeşitli sosyal girişimlere ziyaretler düzenlenerek sosyal girişim çalışma modelleri ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilmiş, görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
 • Açılış Konferansı, 31 Mart 2010, İstanbul: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Konferansı” başlıklı açılış konferansı 31 Mart 2010 tarihinde düzenlenmiştir. Toplantı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 100 temsilciyi bir araya getirmiştir. Konferansta Türkiye ve Birleşik Krallık’ta Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimler ile Türkiye’den İyi Örnekler   başlıklı iki panel ve iki adet paralel atölye çalışması yapılmıştır. Konferansa Social Enterprise Europe Direktörü Cliff Southcombe da katılarak Birleşik Krallık tecrübelerini paylaşmıştır. Detaylar için: http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=530&c=77
 • Seminerler: Birleşik Krallık’tan uzmanların da katılımıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini sosyal girişimcilikle ilgili bilgilendirme amacını taşıyan üç adet seminer düzenlenmiştir. 
 • www.sosyalgirisim.org web portalı: Sosyal girişimlerle ilgili tanımlar ve modellerle birlikte çeşitli bilgi kaynakları, linkler ve araçlar içeren bir web portalı hazırlanmıştır.
 • İhtiyaç Analizi Raporu: Türkiye’de sosyal girişimlerin durumu, sosyal girişim örnekleri ve iyi uygulamaları, yasal, mali ve operasyonel olarak sosyal girişimlerin önündeki fırsat ve tehditleri içeren bir rapor hazırlanmıştır.

           ► Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Projesi 2. Dönemi Hakkında

British Council tarafından desteklenen ve ilk ayağı 2009-2010 döneminde tamamlanan “Sosyal Girişimcilik Projesi” faaliyetleri ile Türkiye’de sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi, sosyal girişimcilik modeli ile ilgili farkındalık yaratılması ve sosyal girişimcilerin paylaşım alanı olarak kullanabilecekleri sosyal girişim portalının oluşturulması gibi hedefler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda elde edilen deneyim; ülkemizde sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki için yapılan çalışmaların geliştirilmesinin önemini ortaya koymuştur.

Bu kapsamda TÜSEV, “Sosyal Girişimcilik Projesi”ni British Council desteği ve işbirliğiyle 2011 yılı boyunca sosyal girişimlerle ilgili farkındalık yaratılması ve bilgi paylaşımı, sosyal girişimcilerden oluşan ağın geliştirilmesi ve sosyal girişimler için yasal ve mali altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülmeye devam edecektir.

Projenin ikinci döneminde gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır:

 • Sosyal Girişim Broşürü: Sosyal girişim modeli ve bu modelin Türkiye’deki uygulamaları ile ilgili içerdiği bilgilerle Türkiye’de sosyal girişimlerin teşvik edilmesini ve sosyal girişim portalının tanıtılmasını hedefleyen broşür hazırlanarak paydaşlarla paylaşılacaktır. Sosyal girişim broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.
 • E-bülten: Sosyal girişim portalı üyeleri tarafından interaktif bir şekilde oluşturulacak ve iki haftada bir yayınlanacak Sosyal Girişim e-bülteni okuyucularını sosyal girişimler ile ilgili konulardan haberdar etmenin yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde kurulmuş sosyal girişimler hakkında bilgi verecektir. E-Bültenlere buradan ulaşabilirsiniz.
 • Sosyal Girişim Toplantıları: Sosyal girişimcileri ilgilendiren konular arasından seçilen ve iki ayda bir gerçekleşecek olan Sosyal Girişim toplantıları ile sosyal girişimciler ve sosyal girişimci adayları bir araya gelerek kendi alanlarındaki gelişmeleri tartışma ve birlikte fikir üretme fırsatı bulacaklardır. Toplantı notlarına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Odak Grup Danışma Toplantısı: Sosyal girişimcilerden oluşan bir grupla sosyal girişimlerin karşılaştığı yasal ve mali uygulamalardaki sorunlar ve kaynak geliştirme ile ilgili zorlukların tartışıldığı bir toplantı düzenlenecektir. Bu toplantıdan edinilen bilgiler politika belgelerinde yer alacaktır.
 • Politika Belgeleri: “Sosyal Girişimcilik Projesi”nin birinci ayağında yapılan mevcut durum analizi ile Türkiye’de sosyal girişim modelinin desteklenmesi ve teşviki için yapılması gereken çalışmaların; yasal ve mali altyapının sosyal girişimler için olumlu yönde düzenlenmesi ve kamu ve özel sektörden gelen mali desteğin artırılması yönünde olmuştur. Bu bulgular doğrultusunda mevcut durumu ve TÜSEV’in önerilerini içeren üç politika belgesi hazırlamıştır. Bu belgeler yasal ve mali altyapının güçlendirilmesi politika belgesi, kamu mali desteği politika belgesi ve özel sektör mali desteği politika belgesidir.    

        » Özel sektör politika belgesi: http://bit.ly/KVaJle 
        » Kamu mali desteği politika belgesi: http://bit.ly/Na9HFN
           » Yasal ve Mali Altyapı politika belgesi: http://bit.ly/LqhSjK

 • Özel Sektör Yuvarlak Masa Toplantısı: Özel sektörden temsilcileri ile bir araya gelinerek özel sektör mali desteği politika belgesinin sonuçlarının anlatıldığı toplantıda, karşılıklı deneyim paylaşımlarının yanı sıra çözüm önerileriyle ilgili görüş alınmış ve gelecek adımlar belirlenmiştir.
 • Kamu Yuvarlak Masa Toplantısı: Kamu ile yapılan toplantılar iki ana başlıkta gerçekleşmiştir. Sosyal girişimlerin yasal ve mali altyapısı ve  kamu desteği politika belgesinin sonuçları ile ilgili bilgi verilip görüş alışverişinde bulunulmuş ve gelecek adımlar belirlenmiştir.

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Projesi 3. Aşaması Hakkında

British Council desteği ve işbirliği ile hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Projesi’nin ilk iki döneminde proje faaliyetleri kapsamında;

 • Türkiye’de sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespiti,
 • Sosyal girişimcilik modeline ilişkinbilgi paylaşımında bulunulması ve farkındalık yaratılması,
 • sosyal girişimcilerin paylaşım alanı olarak kullanabilecekleri sosyal girişim portalının(www.sosyalgirisim.org) oluşturulması,
 • Sosyal girişimlere yönelik mevzuat, kamu ve özel sektör destekleri konularında politika belgelerinin yazılması gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyetlerle birlikte ülkemizde sosyal girişimlerle ilgili farkındalık artamaya devam ederken; yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki için yapılan çalışmaların geliştirilmesinin önemi ortaya konulmuştur.

TÜSEV Sosyal Girişimcilik Projesi’nin 3. aşamasındafaaliyetlerine, tematik seminerler aracılığıyla bilgi paylaşımı, sosyal girişimci ağının geliştirilmesi,sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının güçlendirilmesine yönelik savunuculuk çalışmalarıyla devam edecektir.

TÜSEV ve British Council tarafından belirlenen proje hedefleri doğrultusunda planlanan 3.dönem faaliyetleri aşağıdaki şekildedir:

 • Sosyal Girişim E-bültenleri: Sosyal girişim portalında üyeler tarafından paylaşılan duyurularla interaktif bir şekilde oluşturulan Sosyal Girişim E-bültenleri aylık olarak yayınlanmaya devam edecektir. E-bültenlerde sosyal girişimcilikle ilgili haberler, duyurular ve yeni yayınların yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren sosyal girişimlere de yer verilecektir.
 • Tematik Seminerler: Sosyal girişimcileri ve sosyal girişimci adaylarını ilgilendiren konular arasından seçilecek temalarda uzmanların katılımıyla düzenlenecek tematik seminerlerle bilgi ve deneyim paylaşımına ek olarak ba alanda çalışan kişilerin bir araya gelmesi için de fırsat yaratılacaktır.
 • Kamu Kuruluşlarına Yönelik Bilgilendirme Seminerleri ve Savunuculuk Çalışmaları: Proje süresince ilgili kamu aktörleri ziyaret edilerek sosyal girişimcilik alanındaki gelişmeler konusunda bilgilendirilecektir. Kamunun sosyal girişimlere sağlayabileceği destekler ve bu desteklerin çerçevesi konusunda uzmanların katılımıyla çalışma toplantıları ve seminerler düzenlenecektir.
 • Medya Bilgilendirme Toplantıları: Sosyal girişim modeli ve Türkiye’de görülen örnekleriyle ilgili bilgiler medya aracılığıyla daha geniş kitlerle paylaşılacak ve konuyla ilgili farkındalık artırılacaktır.
 • Facebook
 • Twitter
 • youtube