Vakıf ve Dernekler

Vakıf ve Dernekler

Nedir?

Vakıf: Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Vakıf ve derneklerin sosyal girişimler oluşturmaları için vakıf/dernek bünyesinde ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi işletmeler kurmaları veya ayrı bir tüzel kişiliğe sahip şirketler kurmaları veya kurulmuş şirketlere ortak olmaları gerekmektedir.

Avantaj

• Vakıf ve dernekler sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği avantajla toplumdan daha rahat destek görebilirler.
• Sosyal girişim faaliyetinin yanı sıra vakıf/derneğin amacına uygun olarak diğer faaliyetlerde bulunabilirler, projeler yapabilirler.
• Kamu yararı/vergi muafiyeti statüsü alınarak bağış teşvik edilebilir.
• Vakıf ve dernekler kurumlar vergisinden muaftır.
• Bağış toplamak veya hibe almak gibi diğer fon geliştirme imkanlarından yararlanabilirler.

Dezavantaj

• İktisadi işletmeler sadece dernek veya vakfın faaliyet alanlarını desteklemek ve gelir sağlamak amacıyla kurulabilir.
• Vakıf/dernek iktisadi işletmeleri veya şirketlerinin herhangi bir vergi istisnası bulunmamaktadır.
• Bir derneğin kurulması için en az yedi, derneğin idare edilmesi için en az 16 kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.
• Bir vakfın kurulması için en az 2010 yılı için 50.000 TL anavarlık gerekmektedir (Bu miktar her yıl Vakıflar Meclisi tarafından gözden geçirilerek değiştirilmektedir).
• Kamu yararı/ vergi muafiyeti statüsüne sahip olmak çok zordur ve az sayıda kuruluş bu imtiyazdan yararlanmaktadır.

Tecrübeler

Ülkemizde sosyal girişim modelinde faaliyet gösteren birçok dernek ve vakıf bulunmaktadır. Bu kuruluşlar iktisadi işletmeleri aracılığıyla bu faaliyetleri yürütmektedirler.  
Örneklerden bazıları:
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı http://www.kedv.org.tr/
KAMER Vakfı http://www.kamer.org.tr/
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği www.bugday.org.tr


Kaynaklar

Dernekler Kanunu http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=180%3A5253-dernekler-kanunu&catid=30%3Akanunlar&Itemid=43&lang=tr

Dernekler Yönetmeliği http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=180%3A5253-dernekler-kanunu&catid=30%3Akanunlar&Itemid=43&lang=tr

Vakıflar Kanunu
http://www.vgm.gov.tr/001_Menu/02_Mevzuat/01_Kanun/5737.cfm

Vakıflar Yönetmeliği
http://www.vgm.gov.tr/001_Menu/02_Mevzuat/VakiflarYonetmeligi.cfm

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları’nın Vergi Düzenlemelerine İlişkin Bilgi Notu
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=597&c=68

  • Facebook
  • Twitter
  • youtube