Sosyal Girişimler

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

Tüzel Kişilik: Kooperatif

Şehir: Ankara

Etiket: kalkınma, kooperatif

Çalışma Alanı: kalkınma

Web Sitesi:http://www.kalkinmaatolyesi.org

E-mail:info@kalkinmaatolyesi.org

Kalkınma Atölyesi, Türkiye ve uluslararası kalkınmaya destek vermek ve her ölçekteki projelerin sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve başarılı olmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş kâr amacı olmayan bir kooperatiftir. Kalkınma atölyesi, ayrıca sivil toplum örgütlerinin ve üretici birliklerinin yönetişim, sosyal kalkınma, eğitim, çocuk ve gençlik alanlarında kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi dâhilinde programlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Atölyenin güçlü olduğu alanlar yerel kalkınma programları ve projelerin geliştirilmesi, araştırma ve kapasite geliştirme, kooperatifçilik hareketi, arıcılık, mevsimlik işçi göçü ve çalışan çocuklardır.

Ekleyen: Sinem Bayraktar
(21.08.2014)

C@rma

Tüzel Kişilik: Şirket

Şehir: İstanbul

Etiket: Türkiye'de yepyeni bir yardımlaşma modeli

Çalışma Alanı: Türkiye'de yepyeni bir yard

Web Sitesi:http://www.4carma.com

E-mail:sramboux@4carma.com

C@rma’yı yenilikçi bir yaklaşımla tasarladık ve tüm farklı yardım modellerine son derece pratik bir şekilde erişilmesine özen gösterdik. Biz ayrıca profesyonel becerilerin kullanıldığı gönüllülük çalışmalarıyla Türkiye’de çok yeni bir anlayışa odaklanıyoruz. Bu gönüllülük şeklinin STK’ların etkinliğini geliştirmeye büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Ekleyen: Sandrine Ramboux
(22.11.2013)

e-hastam

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: e-hastam, ehastam, online, iletişim, hekim, aile hekimi, hasta

Çalışma Alanı: e-hastam, ehastam, online, iletişim, he

Web Sitesi:http://www.e-hastam.com

E-mail:info@e-hastam.com

Hasta ve sağlıklı bireyler sağlık hizmetlerine sadece hastanelere giderek değil,e-hastam online iletişim platformu ile hekiminize ulaşarak sağlık hizmetine erişebilirsiniz.

Ekleyen: Cihan Çetin
(08.10.2013)

istanbul permakültür kollektifi

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: permakültür ve şehirde sürdürülebilirlik

Çalışma Alanı: permakültür ve şe

Web Sitesi:http://permist.blogspot.com

E-mail:ipermakulturkolektifi@gmail.com

iki arkadaş bizim tarlamız bağımız bahçemiz yok dedik şehirde neler yapabiliriz dedik .Permakültür eğitimimizi şehirde sürdürülebilir workshopları ,sunumları hazırlamaya ve insanlara bunu yaymaya ,duyurmaya kanalize ettik atölyelerimizi armağan ekonomisi ile düzenliyor kazandığımızı permakültür ilkelerine uyarak insanı gözetmeye ,dünyayı gözetmeye ve ilk iki ilkeye vakfetmeye çalışıyoruz

Ekleyen: seda ergazi
(01.08.2013)

Askıda Ne Var

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: Askıda ne var, askidanevar, askidane var, askıdanevar, askidanevar.com

Çalışma Alanı: Askıda ne var, as

Web Sitesi:http://www.askidanevar.com

E-mail:info@askidanevar.com

Üniversite öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyebilmesi için tasarlanmış sosyal sorumluluk projesidir.

Ekleyen: oğuzhan canım
(27.06.2013)

Beyhude Sanatlar

Tüzel Kişilik: Şirket

Şehir: Ankara

Etiket: Müzik, sosyal, girişim, alternatif, müzik, endüstrisi

Çalışma Alanı: Müzik, sosyal, girişim, alternatif, mü

Web Sitesi:www.beyhudesanatlar.com

E-mail:aktaraydin@gmail.com

Alternatif Müzik Endüstrisi, Sürekli Sosyal Faaliyet Projesi

Ekleyen: Aydın AKTAR
(04.06.2013)

ben söylerim

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: Kocaeli

Etiket: ben söylerim

Çalışma Alanı: ben söylerim,

Web Sitesi:www.bensoylerim.com

E-mail:kurtulus3886@gmail.com

yeni bir iletişim yöntemi

Ekleyen: Kurtuluş YILDIZ
(29.01.2013)

TEGEM

Tüzel Kişilik: Şirket

Şehir: Adana

Etiket: TRAFİK MELEKLERİ

Çalışma Alanı: TRAFİK

Web Sitesi:http://TEGEM.NET

E-mail:TEGEM@TEGEM.NET

5-8 YAŞ GURUBUNDAKİ ÇOCUKLARA ÖZEL UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VEREREK BÜYÜKLERE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEYEN TRAFİK MELEKLERİ YETİŞTİRİYORUZ.2YILDA 7052 TRAFİK MELEĞİ MEZUN ETTİK.

Ekleyen: KADİR TUNCAY
(24.08.2012)

Saer Tarım Ltd. Şti.

Tüzel Kişilik: Şirket

Şehir: Manisa

Etiket: Gıda Güvenliği Bilinçsiz Tarım İlacı Kullanımı İzlenebilirlik Pazarlama Sağlık Çevre

Çalışma Alanı: Gıda Güvenliği Bilinçsiz Tarım İlacı Kullanımı İzlenebilirlik Pazarlama Sağlık Çevre,

Web Sitesi:http://www.saer.com.tr

E-mail:s.celtikoglu@saer.com.tr

Bilinçsiz Tarım İlacı Kullanımı Engellenerek Üretimin Her Aşamasında İzlenebilirliğin Sağlanması; Çevre, Sağlık ve Pazarlama Problemlerinin Ortadan Kaldırılması

Ekleyen: Sami Çeltikoğlu
(06.06.2012)

Marmaris Yelken Kulübü Derneği

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: Muğla

Etiket: Engelliler, Spor

Çalışma Alanı: Engelliler, Spor,

Web Sitesi:http://www.paralimpikyelken.com

E-mail:koordinator@paralimpikyelken.com

Paralimpik Yelkenli projesi, Türkiye de yaşayan 11-17 yaş aralığındaki 100 engelliye, 12 aylık bir süre boyunca uzman eğitmenler kanalıyla temel yelken eğitimi verilmesi, yetenekli ve istekli engelliler ile 2016 yılı paralimpik olimpiyatlarına katılacak yelken milli takımı sporcuları yetiştirme projesidir. Proje dezavantajlı bireylerin eğitim, spor, beceri kazanma, nitelik arttırma, sosyal uyum gibi faaliyetlere erişmelerinin ve katılım düzeylerinin arttırlıması, yaşam kalitelerinin spor aracılığıyla iyileştirilmesi amaçlarını taşımaktadır. Projenin temel hedefi, yelken gibi çok yönlü bir takım sporuyla genç yaşat tanışan engelli çocukların özgüvenlerinin, zoru başarma konusunda güdülendirilmesinin ve takım çalışmasına yatkınlıklarının artırılması, bunu yaparken de topluma adapte olabilme ve sosyal uyum yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamasıdır. Özelde çarpan etkisi yaratarak ulus geneline yayılacağına inanılan bu proje, genelde Türkiye çapında yaklaşık %13 gibi önemli bir kesimi temsil eden engellilerin yaşadığı sosyal uyum sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, yalnızca engellilerin özgüvenlerinin ve sosyal uyumlarının artırılması değil, engellilere yönelik toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılmasına da gayret edilmektedir. Prpje kapsamında oluşturulacak gönüllü havuzu bu amaca yöneliktir. “Paralimpik Yelkenli Gönüllüleri” yalnızca bilgi, beceri ve donanımları oranında projeye katkı sağlamakla kalamyacak, aynı zamanda yelkencilik ve denizcilik alanlarında verilen eğitimleri izlemek suretiyle kendilerini geliştirme fırsatına erişeceklerdir. Böylelikle pratikte eğitmenlere ve proje uygulayıcılarına önemli bir destek kaynağı oluşturacak olan gönüllülerin projeyi sahiplanmesi sağlanacak, aynı zamanda proje, genel anlamda sivil toplum etkinliğinin ve katılımcılığının arttırılması amacına da hizmet edecektir.

Ekleyen: M.VOLKAN HATUNOĞLU
(08.04.2012)

Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM)

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: Gençlik, Gönüllülük, Sosyal İçerilme

Çalışma Alanı: Gençlik, Gönüllülük, Sosyal İçerilme,

Web Sitesi:http://www.yasom.org

E-mail:iletisim@yasom.org

2008 yılında başlayan yaşayarak öğrenme projesi artık sürdürülebilinir bir merkez oldu! YAŞÖM; GENÇTUR’un 5 farklı ülkede “ Yaşayarak Öğrenme “ kavramından hareketle hazırlanan AB projesinden yola çıkarak, bunu önce kendileri sonra yakın çevreleri ve ulaşabildikleri tüm gruplar için kullanmayı hedefleyen gönüllülerden oluşur. YAŞÖM; 1. Gençlerin bir araya gelerek birbirlerinden öğrendikleri, beraber deneyimledikleri ve ürettikleri bir paylaşım alanıdır. 2. Deneme yanılma yoluyla çalışmaların yapıldığı bir merkezdir. 3. Gönüllülerin üreteceği yeni fikirlere her zaman açıktır. 4. Gençlerin yaşayarak öğrenme bilinci oluşturması ve bu bilinci hayata geçirilmesi için kurulmuştur. 5. Yaşamda öğrenmenin olduğu her yerdedir. YAŞÖM'ün amacı; 1. Gönüllü katılımı ile projeler ve üretimleri arttırmak 2. Gençlerin kendine ve çevresine katkı sağladığı bir yer haline gelmek 3. Yeni iş ve güç birlikleri ile daha etkili ve verimli çalışmalar yaparak ÖRNEK olmaktır. 2011 Ocak ayında 6 aylık İstanbul/Kadıköy’deki pilot çalışmamızdan sonra Ekim 2011’de açtığımız İstanbul/Taksim’de Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde şu ana kadar gerçekleştirmiş ya da halen sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımız şunlardır; Dünya Dilleri Konuşma Kulüpleri; Tamamen kendi kendimize ve gönüllü olarak yabancı gönüllülerin de katılımı ile yaptığımız bir çalışmadır. 1. İngilizce Konuşma Kulübü; Temel Seviye & İleri Seviye 2. Almanca Konuşma Kulübü 3. İspanyolca Konuşma Kulübü 4. Fransızca Konuşma Kulübü 5. Yabancılar için Türkçe Konuşma Kulübü Gençlik Projeleri Uygulama ve Katılım ( Uluslararası Doğu- Batı Kampı, Kültürlerarası Öğrenme Projesi, Gapgenç Festivali, Bursa KÖY Kongresi) Bireysel ve sosyal gelişim eğitimleri ( Takım oluşturma, Gönüllü Yönetimi, Sosyal Girişimcilik vb.) Beceri gelişim Eğitimleri ( Fotograf, Drama, Konuk Konuşmacılar vb.) Özel ilgi Bilgilendirme Toplantıları ( İnterrail, EVS-Avrupa Gönüllü Hizmeti) Günübirlik Gönüllülük Aktiviteleri ( Ofis boyama, Darıca Hayvanat Bahçesi vb.) Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nin aktivitelerini en güncel haliyle internet sitemizden ve sosyal medyadan (www.facebook.com/yasayarakogrenmemerkezi) takip edebilirsiniz.

Ekleyen: Efehan Danışman
(14.03.2012)

Bir Silgi Bir Kalem

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: bir silgi bir kalem

Çalışma Alanı: bir si

Web Sitesi:http://www.birsilgibirkalem.org

E-mail:info@birsilgibirkalem.org

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi protokol imzalayarak desteklediği, Türkiye’deki okulların eğitim standartlarını yükseltme amacıyla kurulan ve Türkiye’nin ilk aracısız sosyal sorumluluk dijital platformu “Bir Silgi Bir Kalem” projesi, bağışçılar ve ihtiyaç sahibi okulları bir araya getiriyor…

Ekleyen: Emre Ozgur
(09.01.2012)

Başka Bir Okul Mümkün Derneği

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: Alternatif Eğitim BBOM Başka Bir Okul Mümkün Derneği

Çalışma Alanı: Altern

Web Sitesi:http://www.baskabirokulmumkun.net

E-mail:iletisim@baskabirokulmumkun.net

Başka Bir Okul Mümkün” (BBOM) Derneği ebeveynlerden öğretmenlere, çocuklardan aktivistlere, eğitim bilimcilerden farklı uzmanlara kadar, eğitim meselesiyle derdi olan geniş bir topluluktan oluşuyor. Girişim, mevcut eğitim sisteminin yaratıcılığı örseleyen tek tipleştirici anlayışı, hiyerarşik ve disipliner yönetim yapısı, eşitlik ilkesini zedeleyen özel-kamu ayrımı ve ekolojik değerleri geri plana atması gibi sorunlarından hareketle “başka bir okul mümkün” diyor. BBOM girişimi bu sorunları aşmayı hedefleyen bir ilköğrenim anlayışından çıkışla bir model oluşturmak ve bu modelin mümkün olduğunu gösteren bir ilköğretim okulu kurmak amacında. Açılacak BBOM okulunda kar amacı güdülmeyecek ve okulun tüm bileşenlerinin kendi alanı, kendi yaşamıyla ilgili doğrudan veya dolaylı kararlara katılımlarını sağlayan mekanizmalar olacak. Çocukların kendi yaşamlarının bir parçası olan eğitim sürecini şekillendirmeye hakları olduğu düşüncesiyle her çocuğun duygu dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklılığı temel alınacak. Ayrıca ekolojik değerler müfredata içselleştirilecek; eğitim programı, ekolojik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik oluşturulacak. BBOM girişiminin okul kurma yolunda yeni destekçilere ve katılımcılara kapısı açık. Daha fazla bilgi için www.baskabirokulmumkun.net, baskabirokul.blogspot.com ve iletisim@baskabirokulmumkun.net

Ekleyen: Feyza Eyikul
(13.12.2011)

Sosyal İnovasyon Merkezi

Tüzel Kişilik: Şirket

Şehir: İstanbul

Etiket: sosyal girişim, proje, sosyal inovasyon, danışmanlık

Çalışma Alanı: sosyal girişim, proje, sosy

Web Sitesi:http://www.sosyalinovasyonmerkezi.com.tr

E-mail:info@sosyalinovasyonmerkezi.com.tr

Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’in temel amacı karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmektir. Geliştirdiği, uyguladığı veya desteklediği yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene yönelik sürdürülebilir bir yaşam için katkı verir. Projelerinin gerçekleşmesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık, etkililik, toplumsal sorumluluk, katılımcılık, cesaret, paylaşıma açıklık, işbirliği, gönüllülük, etik gibi değerleri her aşamada gözetir. İçinde bulunduğu/gerçekleştirdiği çalışmaların toplumsal sorunların çözümüne somut katkılar yapan projeler olmasına ve ölçülebilir sonuçlar üretmesine önem verir.

Ekleyen: Suat Özçağdaş
(21.11.2011)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: Kültür-Sanat, kültür politikaları, sponsorluk

Çalışma Alanı: Kültür-Sanat

Web Sitesi:http://www.iksv.org

E-mail:

Ekleyen: Özlem Ece
(03.10.2011)

Junior Chamber International

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: Gönüllülük, sosyal içerme, göç, kültürlerarası değişim, toplumsal bilinç, istanbul, chicago

Çalışma Alanı: Gönüllülük, sosyal içerme, göç, kültürlerarası

Web Sitesi:http://www.eleleprojesi.org

E-mail:info@eleleprojesi.org

Elele Kültürlerarası Değişim Programı, karşılaştıkları güçlükler nedeniyle büyük şehre göç etmiş/etmek zorunda kalmış aileler ile imkânları kısıtlı ailelere mensup gençlerin ve çocukların hayatlarında bir farklılık yaratmak için tasarlanılarak uygulamaya geçirilmiş bir projedir. Elele Projesi ile gençlerin ve çocukların; içlerindeki saklı yeteneklerin ortaya çıkartılarak geliştirilmesi, eğitim ve kişisel gelişimlerine destek olunması, sosyalleşmeleri ve toplumun bir parçası olmaları sürecinin hızlandırılması, içinde bulundukları çevrenin dışında ve özellikle farklı ülke kültürleriyle tanıştırılması, kültürel değişim aktiviteleri düzenlenmesi planlanmakta ve sosyal içerme ve göç olguları konusunda toplumsal bilinç oluşturulması hedeflenmektedir.

Ekleyen: Ahmet Karayigit
(23.09.2011)

STEPPEN

Tüzel Kişilik: Şirket

Şehir: İstanbul

Etiket: Ekolojik ürünler, doğa dostu üretim

Çalışma Alanı: Ekolojik ürünler, doğa dostu üretim,

Web Sitesi:http://www.steppen.com.tr

E-mail:info@steppen.com.tr

Ekleyen: Tuğçe Kocaoğlu
(20.07.2011)

BenVarim.com

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: bagış, fundraising, sosyal platform, gönüllü, bağış platformu, facebook

Çalışma Alanı: bagış, fundraising, sosyal platform, gönüllü, bağış platformu, facebook,

Web Sitesi:http://www.benvarim.com

E-mail:iletisim@benvarim.com

BenVarım, STK’ların düzenlediği bağış kampanyalarının etkin tanıtımını gönüllülerin sosyal ağlarına ulaşarak yapan, internet üzerinden bağış toplanmasını sağlayarak STK’ları güçlendiren bir internet platformudur.

Ekleyen: Levent Bas
(06.07.2011)

Türk Geriatri Vakfı

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: Ankara

Etiket: Vakıf, Sosyal Hizmetler, Yaşlılar, huzurevleri, Dernek, geriatri, kadın, Sosyal sorumluluk, Turizm, Diğer, ankara, Engelliler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Çalışma Alanı: Vakıf, Sosyal Hizmetler, Yaşlılar, huzurevleri, Dernek, geriatri, kadın, Sosyal sorumluluk, Turizm, Diğer, ankara, Engelliler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış

Web Sitesi:http://www.tugev.net

E-mail:geriatrivakfi@gmail.com

Türk Geriatri Vakfı, 16 Nisan 2001 tarih ve 24360 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile kurulmuş, 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başına “Türk” ibaresini almıştır. 65 yaş ve üzeri nüfusa sağlık yardımı yapmak üzere hastaneler, dinlenebilecekleri ve yaşamlarını güven ve huzurla sürdürebilecekleri bakımevleri, dinlenme ve rehabilitasyon merkezleri kurmak, imkanları ve güvenceleri olmayanlar için de her türlü desteği sağlamak, başta yaşlılar olmak üzere toplumun daha sağlıklı yaşaması ve yaşlanması amacıyla çalışmalarda bulunmak, ülke genelinde yaşlı sağlığı ve geriatri konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, başta yaşlılar olmak üzere Türk toplumunun en uygun sağlık durumunun sağlanması yönünde hareket edebilmeleri için doğru sağlık davranışlarının tarzlarını geliştirmeleri yönünde çalışmalarda bulunmak, halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi, insanların sağlık konusunda bilinç düzeylerinin artması, özellikle her insanın geleceğini oluşturan yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek ve uygulama alanları oluşturmak amacıyla çoğunluğu hekimlerden oluşan kurucu üyeleri ile yaşlı sağlığı konusunda ülke genelinde eğitici ve uygulayıcı hizmetler vermek, yaşlı toplumun giderek büyüyen sorunlarını çözmek, Vakıf senedimizin 4. Maddesinde yer alan, Vakfımızın faaliyetleri bölümünde sıralanan işleri gerçekleştirmek ve bunları yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Vakfımızın adı içerisinde geçen “Geriatri” sözcüğü "Yaşlı Tıbbi" anlamına gelir. Tüm dünyada, yaşlı sağlığı konusunu da içeren, yaşlılık bilimi olarak anılır. Tıpta Geriatri; hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. Geriatri bilimin hedefi yaşlının mevcut sağlıklılık halinin ve fonksiyonel durumunun korunması ve geliştirilmesidir. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programlarına başta yaşlılarımız olmak üzere tüm halkımızın erişimini sağlanması, yaşlılara yönelik politikaların oluşturulması, kişilerin sağlıklarını korumaları ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi ile daha sağlıklı bir yaşlanma sürecine girmeleri Vakfımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur.” sözünü aklımızdan asla çıkarmamamız gerekmektedir. Vakfımız Büyük Önderimizin bize gösterdiği hedeflere bağlı kalarak çalışmalarına devam etmektedir. Vakfımız faaliyetlerini gönüllülerin katkıları, komisyonlar ve Bilim Araştırma Koordinasyon Komitesi ve Bilim Araştırma Koordinasyon Komitesi İcra Kurulu aracılığıyla, yönetim kurulumuzla işbirliği içerisinde sürdürmektedir. Vakfımızın tamamen gönüllülerin katkısıyla, yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere çalışanlarının hiçbirisi ücret almadan imkanlar dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakfımızın yapmaya haiz olduğu faaliyetlerini, projelerini gerçekleştirebilmesi için hayırseverlerin destek ve bağışlarını, gönüllülerin Vakfımıza katılımını beklemekteyiz. Türk Geriatri Vakfı olarak bizler, sizlerinde desteğinizle vakıf senedinde ifade ettiğimiz her şeyin arkasında durmaktayız. Vakfımız ile ilgili bilgilere Vakfımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ Adres: Türk Geriatri Vakfı Genel Merkezi Ahmet Rasim Sokak, No: 27 PK:06550 Çankaya / Ankara Tel : 0(312) 440 26 53 Faks: 0(312) 440 91 06 E-Posta: geriatrivakfi@gmail.com Web Sitelerimiz: www.turkgeriatrivakfi.org.tr www.tugev.net www.geriatrivakfi.org

Ekleyen: Levent Göçmen
(31.05.2011)

SOGLA - Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: gençlik, genç sosyal girişimci, eğitim

Çalışma Alanı: gençlik, genç sosyal girişimci

Web Sitesi:http://www.sogla.org

E-mail:info@sogla.org

Yaşadığı dünya için pozitif bir değişim yaratmak vizyonuyla yola çıkan, sosyal girişimci lider adayları yetiştiren bir okul; Sosyal farkındalığı yüksek gençlerin hayallerini birlikte gerçekleştirdikleri, gerçek yaşam tecrübesine dayalı tutkulu bir eğitim serüveni; Ortak amaçlarına sıkıca bağlı olan değişim aktörlerinin buluştuğu bir gelişim lokomotifi SOGLA, sosyal girişimciliği gençler arasında yaymayı ve bu alanda Türkiye’nin öncü genç liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, Ece Ercel ve Timur Tiryaki tarafından kurulan ve 2009 yılında Dünya Bankası tarafından Türkiye’nin Yaratıcı Kalkınma Fikirlerinden biri seçilen genç odaklı bir sosyal girişimdir. SOGLA, hem sosyal girişimciliği tanımlama ve sosyal girişimci lider geliştirme amacı hem de kişisel gelişim ve profesyonel koçluk yöntemleri ile toplumsal dönüşüm sağlayacak sürdürülebilir sistemleri geliştirme vizyonu ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektedir.

Ekleyen: İstem Akalp
(29.04.2011)

fu-ma-kar özel sağ. hiz. ltd.şti

Tüzel Kişilik: Şirket

Şehir: Ağrı

Etiket:

Çalışma Alanı:

Web Sitesi:

E-mail:

eğitim sektöründe şu an aktif faliuet höstermekteyiz sefa özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi

Ekleyen: murat hallaç
(09.04.2011)

Genç Business Platformu

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: genç, business, platform, işsizlik, istihdam, ekonomi, deneyim, kalifiye

Çalışma Alanı: genç, business, platform, işsizlik,

Web Sitesi:http://www.gencbusiness.com

E-mail:info@gencbusiness.com

Eğitimi ve Deneyimi Birleştirmek üzere çalışmalar yapar. Misyonumuz: Gençlerin, iş hayatı kavramını öncelik sıralamalarında üst sıraya koymasını sağlayarak, onlara geleceklerinin tamamen kendi ellerinde olacağını göstermektir. Vizyonumuz: Gençlerin, işsizlikten ziyade daha iyi bir hayat için endişe etmesini sağlayarak, geleceğe daha güvenle bakabilmelerini ve bu sayede ekonominin büyüme hızına yardımcı olmaktır.

Ekleyen: Muhittin İşler
(22.03.2011)

Özel Kapadokya Kültür Müzesi

Tüzel Kişilik: İktisadi İşletme

Şehir: Nevşehir

Etiket: Kapadokya, Kültür, Culture Museum, Culture, Özel Müze

Çalışma Alanı: Kapadokya, Kültür, Culture Museum, Culture, Özel Müze,

Web Sitesi:http://www.culturemuseum.com

E-mail:msarikaya@culturemuseum.com

Nevşehir ili Ürgüp İlçesi Ortahisar Beldesinde 2004 yılında kurulan Özel Kapadokya Kültür Müzesi 2009 yılında Garanti Bankası-Kagider-ve Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada 2.119 proje Arasından Yılın Sosyal Girişim Projesi Seçilmiştir.

Ekleyen: Murat SARIKAYA
(04.02.2011)

İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı

Tüzel Kişilik: İktisadi İşletme

Şehir: Mersin

Etiket: mikro kredi

Çalışma Alanı: mikro kredi,

Web Sitesi:http://www.icev.org.tr

E-mail:bilgi@icev.org.tr

Yoksul kadınlara mikro kredi vererek girişimci olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Halen 1100 kadın mikro kredi kullanıcımızdır. Mikro kredi kullandırdığımız kadınların ürettiği yöresel kilimleri ve iğne oyalarını pazara sunuyor, elde edilen geri dönüşüm ile yeniden kadınlara mikro kredi veriyoruz.

Ekleyen: Hilmi Dulkadir
(20.01.2011)

Genç Adımlar Derneği

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: Muş

Etiket: Genç, Adımlar, Dernek, Sosyal Çalışmalar, Projeler

Çalışma Alanı: Genç, Adımlar, Dernek, Sosyal Çalışmalar, Projeler,

Web Sitesi:http://www.gencadimlar.org.tr

E-mail:info@gencadimlar.org.tr

Genç Adımlar Derneği; gençlerin, her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarını, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştire- bilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini, Cumhuriyetin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesini, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesini, kültürel değerlerimizin araştırılıp belgelenmesini, bu değerlerimizin tanıtımını, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini, amaçlar.

Ekleyen: Ömer Özbey
(19.01.2011)

ASKOD Aliağa Sokak Hayvanlarını Koruyanlar Derneği

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İzmir

Etiket: ASKDO

Çalışma Alanı: ASKDO

Web Sitesi:http://www.askod.org

E-mail:halpgiray@gmail.com

Aliağa Belediyesi barınağı için "100 Kulübe "100 Mutlu Köpek" projesi kapsamında kulübe bağışı temini

Ekleyen: Hulya Alpgiray
(18.01.2011)

ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: Ankara

Etiket: Organize Sanayi Bölgesi - Sanayi - Üretim - İstihdam - KOBİ

Çalışma Alanı: Organ

Web Sitesi:http://www.anadoluosb.org.tr

E-mail:e.yardim@anadoluosb.org.tr

Temelli Malıköy mevkiinde 2.500 hektarlık Organize Sanayi Bölgeleri Havzasının tam ortası, 4.100.000 m2 alan büyüklüklüğünde, Başkent OSB ile ASO II OSB’lerinin kavşak noktasında, Ankara-Eskişehir karayolu 40.km’de, Ankara çevre yolu ile Türkiye’nin dört bir yanına karayolu bağlantısı olan, Ankara – İstanbul Demiryolu Malıköy Yükleme Boşaltma İstasyonuna 1 km, Deprem riski az, yapılaşmaya elverişli topografya ve sağlam zeminli OSB, Modern teknik altyapı inşaat projesi olan OSB, Park, rekreasyon alanları, fuar alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları, eğitim alanları, teknik altyapı alanla rı, ticaret alanları ve doğal göleti olan OSB, Bizzat Bölge sanayicileri tarafından yönetilen OSB, Gerçek üretim maliyetine arsa tahsis edilen OSB, Hesapları her ay Denetim Kurulu tarafından ve her yıl Yeminli Mali Müşavir tarafından incelenen OSB, Tamamen konusunda uzman profesyonel yöneticiler tarafından idare edilen ve uzman personellerin çalıştığı OSB, Yönetim Kurulu Toplantıları düzenli olarak katılımcılarına açık olarak yapılan bir OSB, Ağaçlandırma ve çevreye verdiği önemi yansıtan bir OSB, Tamamen sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir OSB

Ekleyen: ELİF YARDIM
(18.01.2011)

YÖN DERNEĞİ

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: Samsun

Etiket: GENÇLİK

Çalışma Alanı: GENÇLİK,

Web Sitesi:http://www.yondernegi.org

E-mail:terguler@yondernegi.org

Amacımız: Eğitim ve sosyal alanlarda imkanları kısıtlı ya da bu imkanlara ulaşamamış kesime gençler olarak destek vererek projeler üretmek ve Aynı amaç doğrultusunda hareket eden sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde olmak

Ekleyen: TUBA ERGÜLER
(18.01.2011)

KİTAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Tüzel Kişilik: Şirket

Şehir: İstanbul

Etiket: Kitap, Okumak

Çalışma Alanı: Kitap, Okumak,

Web Sitesi:http://www.kitapbt.com.tr

E-mail:ugur.tokgoz@kitapbt.com.tr

Türkiye'de yayınlanmış tüm kitapların ülkenin en ücra köşesinden dahi temin edlilebilmesini sağlayan ve Yayıncılık sektörünün büyümesi ve gelişmesini amaçlayan KİTAP NETWORK projesi ile ülkemizde okuma alışkanlıklarının artmasına katkı sağlamak.

Ekleyen: Uğur Tokgöz
(17.01.2011)

türkiye görme engelliler derneği

Tüzel Kişilik: Diğer

Şehir: İstanbul

Etiket: turged, türkiye görme engelliler, ahmet cantürk, körler federasyonu

Çalışma Alanı: turged, tü

Web Sitesi:http://www.turged.org.tr

E-mail:bilgi@turged.org.tr

merkezi istanbul kadıköyde bulunan dernek görme engellilere hizmet vermektedir.

Ekleyen: kenan demir
(14.01.2011)

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Tüzel Kişilik: İktisadi İşletme

Şehir: İstanbul

Etiket: buğday ekolojik tarım

Çalışma Alanı: buğday ekolojik tarım

Web Sitesi:http://www.bugday.org

E-mail:portal@bugday.org

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Victor Ananias tarafından kurulmuş ve Türkiye’de ilk defa iç pazara yönelik ekolojik tarım uygulamalarını, alternatif pazarlama ve tanıtım stratejileri ile ekolojik yaşam kültürü bilinçlenmesini sağlamaya çalışmıştır.

Ekleyen: Zeynep Meydanoglu
(07.01.2011)

  • Facebook
  • Twitter